Actistart Physiostart

alprom > mineralna đubriva > granulisana đubriva > actistart-physiostart

Actistart (NPK 11/22/5 + 12 SO3 + 2 Zn) je mikrogranulisano đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka, sadrži MPPA DUO kompleks  i primenjuje se za ultralokalizovano startno đubrenje useva.

Actistart, zahvaljujući MPPA DUO kompleksu i dobro izbalansiranim hranivima, ubrzava porast korena i njegovo grananje, što omogućuje mladim biljkama da vrlo brzo nakon nicanja, intenzivno počnu da usvajaju vodu i hraniva. Usevi đubreni Actistartom imaju veoma brz početni porast, brzo formiraju redove i postižu dobar sklop biljaka. Actistart povećava otpornosti mladih biljaka na stresne uslove.

Đubrivo se primenjuje u količini od 25 – 30 kg/ha i primenjuje se ultralokalizovano sa setvom. Mikrogranule se pomoću depozitora za mikrogranulisana đubriva unose u red u koji se polaže seme gajene kulture.

Proizvod je dostupan u pakovanju od 25 kg.

Physiostart (NP 8/28 + 23 SO3 + 2 Zn) je mikrogranulisano đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka. Sadrži Physio kompleks koji stimuliše razvoj korena mladih biljaka i primenjuje se za ultralokalizovano startno đubrenje useva.

Physiostart, zahvaljujući Physio kompleksu i dobro izbalansiranim hranivima, ubrzava porast korena i njegovo grananje, što omogućuje mladim biljkama da vrlo brzo nakon nicanja, intenzivno počnu da usvajaju vodu i hraniva. Usevi đubreni Physiostartom imaju veoma brz početni porast, brzo formiraju redove i postižu dobar sklop biljaka. Physiostart povećava otpornosti mladih biljaka na stresne uslove.

Đubrivo se primenjuje u količini od 25 – 30 kg/ha i primenjuje se ultralokalizovano sa setvom. Mikrogranule se pomoću depozitora za mikrogranulisana đubriva unose u red u koji se polaže seme gajene kulture.

Proizvod je dostupan u pakovanju od 25 kg.