INSEKTICIDI

alprom > kontakt > insekticidi

Insekticid širokog spektra delovanja, sa kontaktnom i digestivnom aktivnosti za suzbijanje skladišnih insekata i biljnih vaši u usevu duvana.

Primena
U praznim skladištima primenjuje se prskanjem i orošavanjem za suzbijanje pirinčanog žiška.

Insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primena
Bektin 18 EC se koristi u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice i u zasadu jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog preglja (Tetranychus turkestani).

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetnih insekata u ratarstvu i voćarstvu.

Primena
Šećerna repa: suzbijanje repine pipe; Jabuke: suzbijanje jabukinog smotavca i zelene lisne vaši.

Sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, širokog spektra delovanja za primenu u jabučastom, koštičavom i jagodičastom voću, ratarstvu i povrtarstvu.

Primena
Ditox 40 EC se koristi u sasadima jabuke i dunje, breskve i kajsije, trešnje i višnje, šljive, strnih žita, krompira i povrtarskih useva.

Nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u zasadima voća, vinove loze, ratarskim i povrtarskim usevima.

Primena
U zasadima jabuke, kruške i vinove loze, u usevima strnih žita za suzbijanje lisnih vašiju (Aphidae) i žitne pijavice (Lema melanopus), u usevu kukuruza, za suzbijanje kukuruznog plamenca, žičnjaka, kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu.

Primena
U zasadima jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca, zasadima kruške za suzbijanje obične kruškine buve, zasadima šljive za suzbijanje osa, zasadima vinove loze za suzbijanje smotavaca, u usevima strnih žita za suzbijanje lisnih vaši.

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje krompirove zlatice i lisnih vaši u usevu duvana.

Primena
U usevu duvana za suzbijanje lisnih vaši na početku formiranja kolonija, u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice.

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Koristi se u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu.

Primena
U zasadu jabuke za subijanje jabukinog smotavca, zasadu kruške za suzbijanje kruškine buve, zasadu vinove loze za suzbijanje sivog grozdovog smotavca; usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice; usevu šećerne repe za suzbijanje lisne sovice; usevu kupusa za suzbijanje velikog kupusara; usevu krastavca i paradajza u polju, za suzbijanje bele mušice-leptiraste vaši.