OPLEMENJIVAČI ZEMLJIŠTA

alprom > mineralna đubriva> oplemenjivači zemljišta

Physiomax 975 (42 CaO + 2,5 MgO) je neorganski oplemenjivač zemljišta sa visokim sadržajem kalcijum karbonata i dodatkom magnezijuma. Sadrži Mescal i Physio kompleks i namenjen je za upotrebu na kiselim zemljištima u cilju poboljšanja osobina i smanjenja kiselosti zemljišta.