MOLUSKOCIDI

alprom > kontakt > moluskocidi

Moluskocid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje Deroceras reticulatum, D. agreste, Arion hortensis, A. distincus, A. lusitanicus.

Primena
u zelenoj salati, za suzbijanje malog sivog puža golaća, malog crnog puža golaća, velikog puža golaća, posipanjem u trake, duž redova i u gomilice oko biljke. Preparat se primenjuje posle zalivanja useva.