FUNGICIDI

alprom > kontakt > fungicidi

Lokal sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje didimele u malini i plamenjače i pepelnice u vinovoj lozi

Primena
Azaka® 250 SC je preparat na bazi aktivne materije azoksistrobin koja spada u hemijsku grupu strobilurina koja ispoljava translaminarna i sistemična svojstva.

Sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje sive truleži vinove loze

Primena
Botus SC – 400 je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem (inhibira sintezu proteina) za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi, tretiranjem preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, od faze precvetavanja do fenofaze šarka (BBCH 69-83).

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, pegavosti lista i klasa, rđe i fuzarioze klasa pšenice

Primena
Comrade® je fungicid na bazi dve aktivne materije ciprokonazola iz klase triazola i azoksistrobina iz hemijske grupe strobilurina.

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Primena
CALCIO 75WG je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preventivnim tretiranjem, dok je jabuka u fazi otvaranja prvih listova pa do kraja cvetanja (faze 11-69 BBCH skale) u količini primene od 200 g/ha (2g na 100 m2).

Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače sa preventivnim i kurativnim delovanjem za: kormpir, paradajz. vinova loza, krastavac.

Primena
Cymbal ® sadrži cimoksanil, aktivnu materiju poznatu po odličnom kurativnom delovanju usled brzog prodiranja u biljku. Cimoksanil ima prednost da stopira razvoj micelije gljive unutar lista.

Enygma® 62,5 WG je sistemični folijarni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline.

Primena
Enygma ® 62,5 WG je preparat koji sadrži dve aktivne materije. Ciprodinil iz hemijske grupe anilinopirimidina je sistemik, koji deluje protektivno i kurativno. Deluje tako što inhibira biosintezu metionina, što sprečava obrazovanje proteina i deobu čelija kod fitopatogenih gljiva.

Exacta® 250 SC je lokal sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje didimele u malini i plamenjače i crne pegavosti u krompiru.

Primena
Ovaj fungicid suzbija fitopatogene gljive tako što ih onemogućava da stvaraju energiju. Inhibitor je respiracije (Qol fingicid).

Fighter® je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za zaštitu vinove loze od plemenjače.

Primena
Fighter® se primenjuje u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola). Preparat je potrebno primeniti nakon pojave prvih uljnih pega primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarnu infekciju.

Fitociram ® 75 S je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve, čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke, kao i šupljikavosti lišća koštičavog voća.

Primena
Svoj mehanizam delovanja ispoljava sprečavanjem respiracije patogenih gljiva. Patogeni ne mogu da razviju rezistentnost na ovaj fungicid.

Fossal ® 80 WP je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Primena
Koristi se u usevu krastavca za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperenospora cubensis) pri pojavi prvih simptoma u količini primene 0,25-0,37% (25-37g na 10l vode) u razmacima 7-10 dana uz utrošak vode 600 l/ha (6 l/100m2).

Kanton® 70 WG je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače vinove loze i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Primena
Vinova Loza – Plamenjača (Plasmopara viticola); 0,05% (5 g u 10l vode). Tokom vegetacije (faze 12/13 – 79 BBCH skale),
preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje i širenje oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
• Jabuka- Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis); 0,07% (7 g u 10l vode). Preventivno, tokom vegetacije (faze 26 – 78 BBCH skale).

Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Primena
Jabuka – Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis); 0,2 % (20g u 10l vode). Preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, počev od faze mišje uši.

Kontaktni fungicid, sa preventivnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Primena
Jabuka – za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Primenjuje se u koncentraciji od 0,20% (20 g u 10 l vode).

Fungicid za zaštitu vinove loze i povrća sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Primena
Profilux ® se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u krompiru i vinovoj lozi, preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma u toku vegetacije.

Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza

Primena
Ranman® Top je odličan fungicid u suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza, krastavca i bostana. Sa inovativnom TOP formulacijom ravnomerno se raspoređuje na površini lista i stabla kreirajući idealan zaštitni film. Ranman Top ima odličnu efikasnost u svim vremenskim uslovima i odličnu otpornost od spiranja kišom.

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavca i vinove loze.

Primena
U krompiru i paradajzu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans); krastavcu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis); vinovoj lozi, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola).

Supernova 72 WP je preparat na bazi dve aktivne materije. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz hemijske grupe acilalanina, koji deluje preventivno i kurativno.

Primena

• Malina – Plamenjača (Phytophtora fragariae var. rubi); 65 g na 10 l vode na 10 m dužnih zalivanjem zemljišta u brazde.
• Krompir i paradajz Plamenjača (Phytophtora infestans); 2,5 kg/ha (25 g/100 m²). Preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Primena
Primenjuje se u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u dozi od 0,4 l/ha (4 ml na 100m2), preventivno ili neposredno po pojavi prvih simptoma bolesti (fenofaze 14-83 BBCH skale) prskanjem ili oršavanjem.

Sistemični, preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Primena
Vinova Loza – Pepelnica (Uncinula necator); 0,15 l/ha (1,5 ml na 100 m²). Preventivno, kada je cvast jasno vidljiva, do zatvaranja grozda (faze 53-79 BBCH skale), a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Primena
Vinova Loza – Pepelnica (Uncinula necator); 0,025% (2,5 ml na 100 m²). Preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.Token 100 EC je sistemični fungicid iz hemijske grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola.

Sistemični fungicid nove generacije za suzbijanje prouzrokovača plamenjače povrća i vinove loze.

Primena
Valis ® M je snažan fungicid nove generacije za suzbijanje plamenjače povrća i vinove loze.

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Primena
Jabuka – Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis). 0,013 – 0,02 % (1,3 – 2 ml u 10l vode). Tokom vegetacije, preventivno, od faze pucanja pupoljaka.