HERBICIDI

alprom > kontakt > herbicidi

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni): 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa); 1,5 – 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa). Vreme primene: Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza.

Primena
Soja u fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 – 6 listova. Krompir kada je visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.  Pasulj posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova. Grašak  kada jevisine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova. Lucerka  kada je visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova. Kukuruz  posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru i soji.

Primena
U krompiru posle sadnje, a pre nicanja useva i posle nicanja useva kada krompir ima razvijena 5-8 listova. U soji posle setve, a pre nicanja useva.

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Primena
Cornisto se koristi u usevu kukuruza posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova. Cornisto se koristi u količini primene od 0,15-0,25 l/ha+0,5% okvašivača Atplus.

Neselektivni totalni kontaktni herbicid za desikaciju suncokreta i soje.

Primena
Dessicash® 20% SL je neselektivni kontaktni herbicid koji se primenjuje za desikaciju, tj. isušivanje suncokreta i soje, Primenjuje se kada je usev u fazi tehnološke zrelosti (faze 86-89 BBCH skale), u količini primene od 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml/100m2).

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni): – 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)
Vreme primene: Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za primenu u voćarstvu i ratarstvu.

Primena
Didikvat® je neselektivni kontaktni herbicid i desikant namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, u zasadima voća i vinove loze i u usevima krompira. Osim za suzbijanje korova, DIDIKVAT® se koristi za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.) u usevima lucerke i deteline.

Imazar 40 je selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i hibrida suncokreta tolerantnog na imidazolinone.

Primena
SOJA: Posle nicanja useva od dvopera do drugog trolista, a korovi od klijanja do razvoja šestog lista.
SUNCOKRET: Posle nicanja useva do faze 3 para listova, a korovi od klijanja do razvoja šestog lista.

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova u usevu soje.

Primena
Lector Super® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova u usevu soje. Usvaja se lišćem, Inhibira acetil CoA karboksilaze (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Koristi se u količini primene 0,8-2 l/ha posle nicanja soje, kada su korovi u fazi 2-5 listova.

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu.

Primena
Lentagran se primenjuje u kupusu 2 nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti 2 nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta.

Primena
Suncokret: 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i 1,2 l/ha, na jako humoznim zemljištima (više od 5% humusa)
Vreme primene: Posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Primena
Kukuruz 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100m²). Vreme primene: Posle setve, a pre nicanja kukuruza. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa); na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća …

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji i suncokretu.

Primena
Quick je selektivni translokacioni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji i suncokretu.

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Primena
Rincor® se koristi za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, kada je usev kukuruza u fazi 2-8 listova u količini od 1-1,25 l/ha. Idealni uslovi za primenu su kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, tj. kada je rizomski sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje.

Primena
Soja: 80 – 100 g/ha. Vreme primene: Kada je soja u fazi prve do treće troliske (faza 11-13 BBCH skale), a korovi iznikli ili najkasnije kada su u fazi 2-6 listova.

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Primena
Kukuruz,  jednokratno: 1 l/ha (10 ml na 100 m²). Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova ….

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje.

Primena
Soja: 8l g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača Trend 90. Vreme primene: Posle nicanja useva i korova, kada je soja u fazi prve troliske (faza 11 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.