EUROFERTIL TOP

alprom > mineralna đubriva > granulisana đubriva > eurofertil top

Eurofertil TOP je linija čvrstih kompleksnih mineralnih đubriva prvenstveno namenjena usevima kod kojih se zahteva brz početni porast i stvaranje optimalnog sklopa biljaka dok proizvodi iz ove linije omogućavaju gajenim kulturama veoma visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva.
Eurofertil TOP mineralna đubriva sadrže inovativna patentirana rešenja Roullier Group TOP-PHOS i N-Process.

Proizvodi:

Eurofertil TOP 51 NPK – NPK 4/10/20 + 2 MgO + 17 SO3 + 0,2 B + 0,15 Zn
Eurofertil TOP 34 NPK – NPK 5/19/10 + 19 SO3
Eurofertil 67 NPK N-Process – NPK 14/7/16 + 2 MgO + 18 SO3
Eurofertil TOP 35 NP – NP 15/20 + 0,5 Zn + 3 MgO + 18 SO3
Eurofertil 67 NPK N-Process dostupan je u pakovanju od 40 kg dok su ostali proizvodi dostupni u pakovanjima od 50 kg i 600 kg.