EURONATURE P 26 B

alprom > mineralna đubriva > granulisana đubriva > euronature p 26 b

Euronature P 26 B (P 26 + 42 CaO) je čvrsto mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalcijuma. Korisiti se za meliorativno đubrenje tj. povećanje sadržaja fosfora u zemljištima izrazito kisele reakcije i primenjuje se za đubrenje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura.

Euronature P 26 B može se koristiti u organskoj proizvodnji.

Đubrivo se primenjuje u jesen pred oranje ili u proleće predsetveno u količini od 300 – 600 kg/ha a za meliorativno đubrenje (fosfatizaciju) u količini od 800 – 1.500 kg/ha.

Vreme i način primene: u jesen neposredno pre zaoravanja ili površinski pred pripremu za prolećnu setvu ili sadnju. U voćarstvu i vinogradarstvu u jesen zaoravanjem ili depozitorom u zonu korena. Kod podloga sa plićim korenovim sistemom preporučuje se primena u zonu redova površinski nakog čega je obavezna inkorporacija.

Euronature P 26 B dostupan je u pakovanjima od 50 kg i 600 kg.