Physiomax 975

alprom > mineralna đubriva > oplemenjivači zemljišta > physiomax 975

Physiomax 975 (42 CaO + 2,5 MgO) je neorganski oplemenjivač zemljišta sa visokim sadržajem kalcijum karbonata i dodatkom magnezijuma. Sadrži Mescal i Physio kompleks i namenjen je za upotrebu na kiselim zemljištima u cilju poboljšanja osobina i smanjenja kiselosti zemljišta.

Takođe se koristi u svim ratarskim i povrtarskim kulturama sa većim potrebama za kalcijumom i magnezijumom kao i u voćnim zasadima te na lucerištima i pašnjacima.

Physiomax 975 može se koristiti u organskoj proizvodnji.

U zavisnosti od intenziteta kiselosti zemljišta i potreba gajene kulture, Physiomax se primenjuje u količini od  300 – 1.000 kg/ha i to u jesen pre zaoravanja ili u proleće, površinski uz obaveznu inkorporaciju.

Proizvod je dostupan u pakovanju od 50 kg.