Azaka 250 SC

alprom > fungicidi > Azaka 250 SC

Lokal sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje didimele u malini i plamenjače i pepelnice u vinovoj lozi


Delovanje

Azaka® 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Ovaj fungicid suzbija fitopatogene gljive tako što ih onemogućava da stvaraju energiju. Inhibitor je respiracije (QoL fungicid). Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 11.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Preparat treba primeniti preventivno, kad god je to moguće.
  • Preparat se na istoj površini u toku godine može promeniti do 3 puta, računajući i primenu drugih preparata iz grupe strobilurina.
  • Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Malina sušenja lastara maline
(Didymella applanata)
0,075%
(7,5ml u 10l vode)
Tokom intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe
Vinova loza Plamenjača vinove loze
(Plasmopara viticola)

Pepelnica vinove loze
(Uncinula necator)

0,075%
(7,5ml u 10l vode)
Preventivno nakon pojave prvih pega primarnih zaraza, pa do početka šarka.

Od faze razvijena tri lista do početka formiranja plodova

Aktivna materija
azoksistrobin 250 g/l

Formulacija
koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
21 dan vinova loza, 10 dana malina

Utrošak vode
600-1000 l/ha (vinova loza),
400-600 l/ha (malina)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
50ml, 200ml, 1