Botus SC-400

alprom > fungicidi > Botus SC-400

Sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke

Delovanje

BOTUS SC-400 je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem iz hemijske grupe anilinopirimidina. Deluje tako što inhibira biosintezu metionina, čime sprečava stvaranje proteina i deobu ćelija. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 9.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ne sme se mešati sa ajedinjenjima alkalne reakcije, kao ni sa sumpornim jedinjenjima i bordovskom čorbom.
  • Pirimetanil sprečava nastanak bolesti prouzrokovanih širokim spektrom gljiva, uključujući: Alternaria spp, Botrytis cinerea, Cercospora spp, Cladosporium spp, Manilia spp, Mycosphaerella spp, Penicillium spp. i Venturia spp.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea) 2l/ha
(20ml na 100m2)
Preventivno od faze procvetavanja do šarka
Jabuka* Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 1l/ha
(10ml na 100m2)
 

Preventivno do stadijuma procvetavanja

Malina*  

Siva trulež (Botrytis cinerea)

2l/ha
(20ml na 100m2)
 

Odmpočetka do kraja cvetanja

*u procesu registracije

Aktivna materija
Pirimetanil 400g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Vinova loza 35 dana
Jabuka 21 dan
Malina 14 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha (vinova loza, malina),
100 l/ha (jabuka)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
100ml, 300ml, 1l