CALCIO® 75WG

alprom > fungicidi > CALCIO® 75WG

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Delovanje

CALCIO® 75WG je sistemični, visoko aktivni fungicid iz hemijske grupe anilinopirimidina. Biljke ga brzo usvajaju preko zelenih delova. Mehanizam delovanja ispoljavatako što inhibira biosintezu metionina, što sprečava obrazovanje proteina i deobu ćelija kod fitopatogenih gljiva. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 9.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ne sme se mešati sa preparatima izrazito kisele reakcije.
  • CALCIO® 75WG je fungicid koji obezbeđuje efikasno delovanje na nižim temperaturama (preko 5°C) i zato ga treba primeniti za zaštitu jabuke u fazama od mišjih ušiju do kraja cvetanja.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 2l/ha
(20ml na 100m2)
Jabuka u fazi otvaranja prvih listova pa do kraja cvetanja (faze 11-69 BBCH skale)

Aktivna materija
Ciprodinil 750 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
28 dana – jabuka

Utrošak vode
1000 l/ha (jabuka)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
4 puta

Pakovanje
2,5g, 25g, 250g, 1kg