Cymbal ®

alprom > fungicidi > Cymbal ®

Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Delovanje

Cymbal ® je lokal sistemični protektivni i kurativni fungicid koji spada u hemijsku grupu acetamida. Prodire brzo i kada dospe u biljku ne može više biti ispran kišom. Suzbija bolesti tokom njihovog inkubacionog perioda i sprečava pojavljivanje oštečenja na biljkama.  Ispoljava odličnu kurativnu aktivnost i u najnepovoljnijim vremenskim uslovima. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 27.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Preporučljivo je mešati Cymbal ® sa preparatom Ranman Top ®, da bi se zaštitio novi porast.
  • Svojom kurativnom snagom, Cymbal ® osigurava zaštitu novog nezaštićrnog lišća.
  • Kada je zaštita nezadovoljavajuća (ispiranje sredstva kišom, preveliki interval između tretmana, itd.), tretman sa Cymbal-om omogućava stopiranje širenja zaraze do 48 sati nakon infekcije.
  • Cimoksanil primarno deluje na sprečavanje nastanka bolesti prouzrokovanih gljivama iz roda Peronosporales, uključujući: Phytophthora spp.,Plasmopara spp., Peronospora spp.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Krompir Plamenjača
(Phytophthora infestans)
250 g/ha
(2,5 g na 100m2)
Preventivno, tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

 

Aktivna materija
Cimoksanil 450 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
14 dana za krompir

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
6g, 25g, 250g, 1kg