Exacta® 250 SC

alprom > fungicidi > Exacta® 250 SC

Exacta® 250 SC je lokal sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje didimele u malini i plamenjače i crne pegavosti u krompiru.

Delovanje

Exacta® 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Ovaj fungicid suzbija fitopatogene gljive tako što ih onemogućava da stvaraju energiju. Inhibitor je respiracije (Qol fingicid). Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 11.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Preparat treba primeniti preventivno kad god je to moguće.
  • Exacta® 250 SC se na istoj površini u toku godine može ptimeniti do 3 puta, računajući i primenu drugih preparata iz grupe strobilurina.
  • Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Malina Siva trulež (Botrytis cinerea) 0,075%
(7,5 ml na 10 l vode)
Tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja i neposredno posle berbe
Krompir Plemenjača (Phytophthora infestans)

Crna pegavost (Alternaria solani)

0,75 l/ha Preventivno, u vreme kada se ostvare uslovi za sekundarne zaraze ili najkasnije do pojave prvih simptoma bolesti.

Aktivna materija
Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Krompir 14 dana
Malina 10 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha malina
400-600 l/ha krompir

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
25ml, 50ml, 200ml, 1l