Fitociram® 75 S

alprom > fungicidi > Fitociram ® 75 S

Fitociram ® 75 S je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve, čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke, kao i šupljikavosti lišća koštičavog voća.

Delovanje

Fitociram ® 75 S je nesistemični fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata. Svoj mehanizam delovanja ispoljava sprečavanjem respiracije patogenih gljiva. Patogeni ne mogu da razviju rezistentnost na ovaj fungicid. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra, uljnim formulacijama i insekticidima jaki kiseke reakcije..
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Breskva Kovrđavosti lišća (Taphrina deformans) 0,25-0,35%
(25-35g u 10l vode)
Tretiranjem od pucanja pupoljaka do faze početka listanja (faze 01-09BBCH skale).
Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 0,2-0,25%
(20-25g u 10l vode)
U toku mirovanja vegetacije ili najkasnije do faze „mišje uši“.
Kruška Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 0,2-0,25%
(20-25g u 10l vode)
U toku mirovanja vegetacije ili najkasnije do faze „mišje uši“.
Koštičavo voće Šupljikavost lišća i koštičavog voća (Stigmina carpophila) 0,2%
(20g u 10l vode)
Preventivno početkom listanja (faza 10 BBCH skale) i po pojavi prvih simptoma.
Vinova loza Plemenjače vinove loze (Plasmopora viticola) 0,2-0,35%
(20-35g u 10l vode)
Prvenstveno pre ostvarivanja infekcije.
Ruža, pelargonija, hrizantema, karanfil Suzbijanje prouzrokovača rđa 0,2%
(20g u 10l vode)
U vreme pojave prvih simptoma.

Aktivna materija
Ciram 750 g/kg

Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Karenca
21 dan za stone sorte vinove loze, jabučasto i koštićavo voće
42 dana za vinske sorte vinove loze
3 dana za cveće

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
1kg