Fossal ® 80 WP

alprom > fungicidi > Fossal ® 80 WP

Fossal ® 80 WP je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca.

Delovanje

Fossal ® 80 WP je folijarni, sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Brzo se apsorbuje listom i korenom i translocira se akropetalno i bazipetalno do tačaka porasta. Izraziti sistemik koji svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom klijanja spora, razvoja micelije i sporulacije. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 33.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije i folijarnim sredstvima za ishranu biljaka.
  • Fossal ® 80 WP je izuzetno efikasan u suzbijanju gljiva prouzrokovača poleganja i propadanja rasada (Oomycete familija Phytophthora spp. i Pythium spp.), kao i prouzrokovača plemenjača (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Bremia spp.).
  • Fossal ® 80 WP pokazuje takođe dobru efikasnost protiv fitopatogenih bakterija: Pseudomonas syringae, kao i prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabuke i kruške – Erwinia amylovora.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Krastavac Plamenjača (Pseudoperenospora cubensis) 0,25-0,37%
(25 – 37 g u 10l vode)
Prvi tretman izvršiti pri pojavi prvih simptoma, a naredne u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja.

Aktivna materija
Fosetil aluminijum 800 g/kg

Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Karenca
Krastavac 4 dana

Utrošak vode
600 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
1kg