Kanton® 70 WG

alprom > fungicidi > Kanton® 70 WG

Kanton® 70 WG je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače vinove loze i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Delovanje

Kanton® 70 WG je nesistemični fungicid iz hemijske grupe hinona. To je multi-sajt inhibitor formiranja proteina. Dobro prijanja na površinu listova, a kada se jednom osuši ima dobru perzistentnost i otpornost na ispiranje kišom. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M9.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ne sme se mešati sa mineralnim uljnima, sredstvima alkalne reakcije i sumpornim jedinjenjima.
  • Ditianon je efikasan za suzbijanje širokog spektra prouzrokovača bolesti:
    • u zasadima jabuke i kruške – čađava pegavost lista i krastavost plodova;
    • u zasadima višnjeStigmina carpophila, Coccomyces hiemalis;
    • u zasadu breskve i kajsijeMonilia spp.;
    • u zasadima malineDidymella applanata.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola) 0,05% (5 g u 10l vode) Tokom vegetacije (faze 12/13 – 79 BBCH skale),
preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje i širenje oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 0,07% (7 g u 10l vode) Preventivno, tokom vegetacije (faze 26 – 78 BBCH skale)

Aktivna materija
Ditianon 700 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
Vinova loza 49 dana
Jabuka 35 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
10g, 100g, 500g, 1kg, 25kg