Primus® 80 WG

alprom > fungicidi > Primus® 80 WG

Primus® 80 WG jeKontaktni fungicid, sa preventivnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Delovanje

Primus® 80 WG je kontaktbi fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem iz hemijske grupe ftalimidina. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid, pošto ima delovanje na više različitih mesta. Deluje inhibicijom normalne čelijske deobe kod gljiva. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): M4.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Primus® 80 WG se ne meša sa Bordovskom i sumpornom krečnom čorbom, EC i uljnim formulacijana i insekticidima kisele reakcije (dimetoat,dihlorcos, heptenfos). Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.
  • Može ispoljiti blagu fitotoksičnost („kaptanove pege“) na plodovoma nekih sorti jabuka (Vinesep) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova, a naročito ako se primenjuje sa preparatima na bazi sumpora. Fitotoksičan je za jabuku sorte Crveni delišes i krušku sorte Anžuj. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa preparatima na bazi dimetoata.
  • Ne koristiti ga na ukrasnom bilju, vodenim kulturama niti na biljkama gajenim u posudama. Ne koristiti ga na biljke preko zemljišta niti preko sistema za navodnjavanje.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Jabuka Čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) 0,20%
(20 g u 10 l vode)
Preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu, počev od faze mišje uši.

Aktivna materija
Kaptan 865 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
jabuka 21 dan

Utrošak vode
600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
200g, 1kg, 25kg