Profilux®

alprom > fungicidi > Profilux ®

Profilux ® je fungicid za zaštitu vinove loze i povrća sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Delovanje

Profilux® je fungicid na bazi dve aktivne materije. Mankozeb je kontaktni, preventivni fungicid na kojem fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju rezistentnost i deluje na više različitih mesta u ćeliji gljive. Cimoksanil je lokal sistemični, protektivni i kurativni fungicid koji spada u hemijsku grupu acetamida koji ispoljava odličnu kurativnu aktivnost. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): M3; 27.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Profilux® se ne sme mešati sa indsekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, monokrotofos), Bordovskom čorbom i sunporno-krečnom čorbom.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Plemenjača (Plasmopara viticola) 2-2,5kg/ha
(20-25g na na 100m2)
Po pojavi prvih uljanih pega primarnih infekcija, a pre nego što se stvore uslovi za sekundarnu infekciju i širenje obolenja.
Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans)  2-2,5kg/ha
(20-25g na na 100m2)
Preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Aktivna materija
Mankozeb 680 g/kg +
Cimoksanil 45 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
42 dana za vinske sorte vinove loze, 21 dan za stone sorte vinove loze, 14 dana za krompir

Utrošak vode
400-600 l/ha (krompir),
600-1000 l/ha (vinova loza)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
4 puta

Pakovanje
25g, 250g, 1kg