Ranman® Top

alprom > fungicidi > Ranman® Top

Ranman® Top je preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavaca i bostana.

Delovanje

Ranman® Top je snažna kombinacija aktivne materije cijazofamid i specijalnih ađuvanata. Odličan fungicid u suzbijanju prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza, krastavca i bostana. Cijazofamid kao aktivna materija ima jedinstven mehanizam delovanja, čime predstavlja najbolji alat u antirezistentnoj strategiji. Ranman Top je najbolji preventivni fungicid za zaštitu novog porasta. Sa inovativnom TOP formulacijom ravnomerno se raspoređuje na površini lista i stabla kreirajući idealan zaštitni film. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 21.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Preporučljivo je mešati Ranman® Top sa preparatom Cymbal. Svojom kurativnom snagom, Cymbal osigurava zaštitu novog nezaštičenog lišća.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Paradajz, Krompir Plemenjača (Phytophthora infestans) 0,5 l/ha
(5ml na 100m2)
Tokom vegetacije, prvenstveno pre sticanja uslova za zaražavanje.
Krastavac*, Bostan* Plamenjača (Pseudoperenospora cubensis) 0,5 l/ha
(5ml na 100m2)
Tokom vegetacije, prvenstveno pre sticanja uslova za zaražavanje.
Paprika* Plamenjača (Phytophthora capsici) 0,5 l/ha
(5ml na 100m2)
Tokom vegetacije, prvenstveno pre sticanja uslova za zaražavanje.

*u fazi registracije

Aktivna materija
Cijazofamid 160g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
3 dana paradajz, krastavac i bostan
7 dana krompir i paprika

Utrošak vode
600 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3puta

Pakovanje
50ml, 500ml, 1l