Sphinx® MZ

alprom > fungicidi > Sphinx® MZ

Sphinx® MZ je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavca i vinove loze.

Delovanje

Sphinx® MZ (Dimetomorf) je lokal-sistemični fungicid iz hemijske grupe morfolina, koji inhibira obrazovanje čelijskog zida Oomiceta. Poseduje protektivno i kurativno delovanje, a takođe deluje i kao antisporulant. Mankozeb je preventivni, kontaktni fungicid iz klase ditiokarbamanata. Na fitopatogene gljive deluje inhibirajući SH-enzime koji regulišu disanje. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC): 40; M3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Sphinx® MZ treba primeniti preventivno, kad god je to moguće.
  • Preparat se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije (na bazi dimetoata), pesticidima alkalne reakcije (bordovskom i sumpornom-krečnom čorbom) i folijarnim đubrivima koja sadrže bor.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Plemenjače (Plasmopora viticola) 2-2,5 kg/ha
(20-25g na 100m2)
Tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
Krompir i paradajz Plemenjača (Phytophthora infestans) 2-2,5 kg/ha
(20-25g na 100m2)
Preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.
Krastavac Plamenjača (Pseudoperenospora cubensis) 2-2,5 kg/ha
(20-25g na 100m2)
Preventivnim tretiranjem, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Aktivna materija
Dimetomorf 90 g/kg +
Mankozeb 600 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
14 dana za krompir, paradajz i krastavac,
21 dan za stone i 42 dana za vinske sorte grožđa

Utrošak vode
400-600 l/ha (krompir i paradajz),
600 l/ha (krastavac)
600-1000 l/ha (vinova loza),

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
20g, 200g, 1kg