Supernova® 72 WP

alprom > fungicidi > Supernova ® 72 WP

Supernova® 72 WP je kontaktni i sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza i plamenjače maline.

Delovanje

Supernova ® 72 WP je preparat na bazi dve aktivne materije. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz hemijske grupe acilalanina, koji deluje preventivno i kurativno. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji sinteze proteina. Mankozeb je fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata koji ima delovanje na više različitih mesta u ćeliji gljive. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 4, M3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Supernova® 72 WP se može mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida, osim sa onima koji su alkalne reakcije i sa sumpornim preparatima.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Malina Plamenjača (Phytophtora fragariae var. rubi) 65 g na 10 l vode na 10 m dužnih zalivanjem zemljišta u brazde. Preventivno od faze procvetavanja do šarka
Krompir i paradajz Plamenjača (Phytophtora infestans) 2,5 kg/ha
(25 g/100 m²)
Preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Aktivna materija
Mankozeb 640 g/kg +
Metalaksil 80 g/kg

Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Karenca
Krompir i paradajz – 21 dan
Malina – obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
400-600 l/ha (krompir i paradajz),
600-1000 l/ha (malina)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3puta

Pakovanje
25g, 250g, 1kg