Tebusha® 25% EW

alprom > fungicidi > Tebusha ® 25% EW

Tebusha® 25% EW je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Delovanje

Tebusha® 25% EW je preparat na bazi aktivne materije tebukonazol koja spada u hemijsku klasu triazola. Deluje protektivno i kurativno na fitopatogene gljive. Mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola kod gljiva. Klasifukacija rezistentnosti  (FRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Tebusha® 25% EW se može mešati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja, ali pre primene treba proveriti njihovu kompatibilnost.
  • Tebukonazol je fungicid širokog spektra dejstva koji efikasno deluje: u zasadima jabuke – čađava pegavost lista i krastavost plodova; u zasadima koštičavog voća – Monilia spp.; protiv bolesti strnih žita (pepelnica, rđa, pegavost).
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator) 0,4 l/ha
(4 ml na 100m2)
Preventivno ili neposredno po pojavi prvih simptoma bolesti (fenofaze 14-83 BBCH skale).
Pšenica * Pepelnica (Erysiphe graminis)
Rđa (Puccinia spp.)
Pegavost (Septoria spp.)
1 l/ha Od početka klasanja do početka cvetanja.

*u fazi registracije

Aktivna materija
Tebukonazol 250 g/l

Formulacija
Emulzija ulja u vodi (EW)

Karenca
Vinova loza – 21 dana
Pšenica – obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
100ml, 1l