Tenor® 250 EC

alprom > fungicidi > Tenor ® 250 EC

Tenor® 250 EC je sistemični, preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Delovanje

Tenor® 250 EC je preparat na bazi aktivne materije propikonazol koja spada u hemijsku klasu triazola. Deluje preventivno i kurativno na fitopatogene gljive. Mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola kod gljiva. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Tenor® 250 EC se može mešati sa većinom drugih sredstava za zaštitu bilja, ali pre upotrebe mešavine proveriti kompatibilnost i sortnu osetljivost. Kada se preparat meša sa WG, WP i SC formulacijama prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati TENOR® 250 EC.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator) 0,15 l/ha
(1,5 ml na 100 m²)
Preventivno, kada je cvast jasno vidljiva, do zatvaranja grozda (faze 53-79 BBCH skale), a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Aktivna materija
Propikonazol 250 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Vinova loza 35 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
100ml, 500ml, 1l