Token® 100 EC

alprom > fungicidi > Token ® 100 EC

Token® 100 EC je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze.

Delovanje

Token® 100 EC je sistemični fungicid iz hemijske grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Token® 100 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta u toku godine, ukuljučujući i primenudrugih triazola ili fungicida istog mehanizma delovanja (inhibitori sinteze ergosterola), uz razmak između dva tretiranja od 10-14 dana.
  • Preparat se može mešati sa drugim fungicidima na bazi kaptana – Primus 80 WG.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Pepelnica (Uncinula necator) 0,025%
(2,5 ml na 100m2)
Preventivno, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Aktivna materija
Penkonazol 100 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Vinova loza – 28 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
100ml, 250ml, 1l