Valis® M

alprom > fungicidi > Valis ® M

Valis ® M je sistemični fungicid nove generacije za suzbijanje prouzrokovača plamenjače povrća i vinove loze.

Delovanje

Valis ® M je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem koji sadrži dve aktivne materije. Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Delije na sprečavanje stvaranja čelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sunteze celuloze. Absorbuje se i translocira kroz biljku. Mankozeb je fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata, nespecifičnog načina delovanja. Klasifikacija rezstentnosti (FRAC):40; M3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Valis ® M primeniti do 3 puta u toku godine uključujući i primenu drugih CAA fungicida (dimetomorf, mandipropamid, bentiovalikarb, improvalikarb).
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Vinova loza Plemenjače (Plasmopora viticola) 2,5 kg/ha
(25g na 100m2)
Tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
Krompir Plemenjača (Phytophthora infestans) 2,5 kg/ha
(25g na 100m2)
Po pojavi prvih pega primarnog zaražavanja, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja.
Krastavac Plamenjača (Pseudoperenospora cubensis) 2,5 kg/ha
(25g na 100m2)
Kod salatara: po pojavi prvih simptoma, a naredne tretmane u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja.
Kod kornišona: preventivno, po pojavi prvih pravih listova.

Aktivna materija
valifenalat 60 g/kg +
mankozeb 600 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
3 dana kastavac,
7 dana krompir,
28 dana vinova loza

Utrošak vode
300 – 400 l/ha (krompir),
400 – 600 l/ha (krastavac)
1000 l/ha (vinova loza)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
25g, 250g, 1kg