Vegas® 250 EC

alprom > fungicidi > Vegas ® 250 EC

Vegas® 250 EC je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Delovanje

Vegas® 250 EC (Difenokonazol) je fungicid širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola. Mehanizam delovanja se ispoljava inhibicijom sinteze ergosterola. Poseduje translaminarno delovanje, tj. kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno. Ovakvo delovanje obezbeđuje da se praparat ravnomerno raspoređuje u zelenom biljnom tkivu. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Vegas® 250 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta godišnje, uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe triazola, kao i jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).
  • Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa izrazito kiselim insekticidima.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Jabuka Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis) 0,013 – 0,02 %
(1,3 – 2 ml u 10l vode)
Tokom vegetacije, preventivno, od faze pucanja pupoljaka.

Aktivna materija
Difenokonazol 250 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Jabuka – 28 dana

Utrošak vode
1000 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
3 puta

Pakovanje
20ml, 100ml, 250ml, 1l