Azin® 500 SC

alprom > herbicidi > Azin ® 500 SC

Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Delovanje

Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Azin® 500 SC u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.
 • Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).
 • Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.
Usev Količina primene Vreme primene
Kukuruz (merkatilni i silažni) 1,5 l/ha
(za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa)
1,5 – 2,5 l/ha
(za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)
Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Aktivna materija
Terbutilazin 500 g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Merkantilni kukuruz – obezbeđena vremenom primene
Silažni kukuruz – 63 dana

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
1l

Spektar delovanja

 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum).