Boston® 480 SL

alprom > herbicidi > Boston ® 480 SL

Boston® 480 SL je selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza.

Delovanje

Boston® 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Boston® 480 SL se može mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
 • Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
 • Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
 • Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.
Usev Količina primene Vreme primene
Soja 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²) U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2- 6 listova.
Krompir 2 – 3 l/ha (20 – 30 ml na 100 m²) Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2- 6 listova.
Pasulj 1,5 – 2,5 l/ha (15 – 25 ml na 100 m²) Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova.
Grašak 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²) Kada je grašak visine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2- 6 listova.
Lucerka 3 l/ha (30 ml na 100 m²) Kada je lucerka visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2- 6 listova.
Kukuruz 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²) Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2- 6 listova.

Aktivna materija
Bentazon 480 g/l

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca
42 dana – grašak, pasulj, krompir;
63 dana – kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
1l, 5l

Spektar delovanja

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • štir obični (Amaranthus blitoides),
 • vidovčica crvena (Anagallis arvensis),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • mrkva divlja (Daucus carota),
 • broćika lepuša (Galium aparinae),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla),
 • spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • ljutić obični (Ranunculus arvensis),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • maslačak obični (Taraxacum officinale).