Buzzin 70 WG

alprom > herbicidi > Buzzin 70 WG

Buzzin 70 WG je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru i soji.

Delovanje

Buzzin 70 WG je je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske klase trijazinona. Biljke ga usvajaju korenom i preko lisne mase, i transportuje se u nadzemne delove korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se bazira na inhibiciji transporta elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Buzzin 70 WG, ako se  primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira, može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi S-metolahlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.
 • Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je jednom.
 • Fitotoksičan je za krompir i soju ako se koristi na slabo humusnim zemljištima (< 1%humusa).
 • Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost.
Usev Količina primene Vreme primene
Krompir 0,75 kg/ha (7,5g na 100m2) na zemljištima sa 1-3% humusa
1,5 kg/ha (15g na 100m2) na zemljištima sa preko 5% humusa
Posle sadnje, a pre nicanja useva.
Krompir 0,5 kg/ha (5g na 100m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa
0,75 kg/ha (7,5g na 100m2) na zemljištima sa 3-5% humusa
Posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
Soja 0,5 kg/ha (5g na 100m2) na zemljištima sa 3-5% humusa
1 kg/ha (10g na 100m2) na zemljištima sa preko 5% humusa
Posle setve, a pre nicanja uslova.

Aktivna materija
Metribuzin 700 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
42 dana za krompir, obezbeđena vremenom primene za soju

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
100gr, 500gr, 25kg

Spektar delovanja

 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • loboda (Atriplex patula),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • mišjakinja (Stellaria media).