Dragon® 480 SL

alprom > herbicidi > Dragon ® 480 SL

Dragon® 480 SL je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Delovanje

Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Dragon® 480 SL se ne sme primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C.
 • Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
 • Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.
Usev Količina primene Vreme primene
Kukuruz (merkantilni i silažni)  0,5 – 0,7 l/ha
(5-7 ml na 100 m²)
 Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Aktivna materija
Dikamba 480 g/l

Formulacija
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200 – 400 l/ha

Pakovanje
100ml, 200ml, 500ml, 1l

Spektar delovanja

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
 • pepeljuge (Chenopodium spp.),
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • gorčike (Sonchus spp.),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • boca obična (Xanthium strumarium),
 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • mlečike (Euphobia spp.),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),

Višegodišnji širokolisni korovi:

 • gorčike (Sonchus spp.),
 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • poponac njivski (Convolvukus arvensis),
 • mlečike (Euphobia spp.).