Lector Super®

alprom > herbicidi > Lector Super®

Lector Super® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova u usevu soje.

Delovanje

Lector Super® je selektivni sistemični herbicid koji se usvaja folijarno. Inhibira acetil CoA karboksilaze (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Spada u hemijsku grupu cikloheksandiona. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Lector Super® ne mešati sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova.
Usev Količina primene Vreme primene
Vinova loza  0,8-2 l/ha  Posle nicanja soje, kada su korovi u fazi 2-5 listova.

Aktivna materija
Kletodim 120 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
100ml, 250ml,1l

Spektar delovanja
jednogodišnji uskolisni (travni) korovi:

  • muhar veliki (Echinochloacrus-galli),
  • svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
  • muhar sivi (Setaria glauca),
  • muhar zeleni (S. viridis).

Višegodišnji uskolisni (travni) korovi:

  • sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense).