Lentagran®

alprom > herbicidi > Lentagran®

Lentagran® je selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu.

Kupus
Duvan

Delovanje

Lentagran® (Piridat) je herbicid iz grupe fenil-piridazina. Inhibira fotosintezu (sprečava sintezu D1-proteina u fotosistemu III). Posle tretiranja korovi odmah prestaju sa rastom, a ubrzo dolazi do nekroze na ivicama lista i potpunog uvenuća. Usvaja se preko lista. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Lentagran®  primeniti kada su biljke već dobro ukorenjene i čvrste.
 • U nekim slučajevima mogu se uočiti oštečenja: simptomi nestaju nakon 2-3 nedelje i nemaju uticaj na prinose.
Kultura Količina primene
(split aplikacija)
Količina primene
(jednokratno)
Kupus, kelj, kukuruz šećerac*,crni luk*, praziluk* 1. prskanje: 1kg/ha
2. prskanje: 1kg/ha
2 kg/ha
Karfiol*, brokoli*, kelj pupčar* 1. prskanje: 0,75 kg/ha
2. prskanje: 0,75 kg/ha
1,5 kg/ha
Duvan* 1. prskanje: 0,5 kg/ha
2. prskanje: 0,5 kg/ha
1 kg/ha

*u fazi registracije
Lentagran® se primenjuje u kupusu dve nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti dve nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

Aktivna materija
Piridat 450 g/kg

Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)

Karenca
42 dana za kupus

Utrošak vode
300-400 l/ha

Pakovanje
200g, 1kg

Spektar delovanja

– širokolisni korovi:

 • štir (Amaranthus retroflexus),
 • hoću neću (Capsella bursa pastoris),
 • pepeljuga (Chenopodium album),
 • dimnjača (Fumaria officinalis),
 • konica (Galinsoga parviflora),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • mrtve koprive (Lamium spp.),
 • pomoćnica (Solanun nigrum),
 • krstica (Senecia vulgaris),
 • tatula (Datura stramonium),
 • lubeničarka (Hibiscus trionum).