Oktagon® 960 EC

 

alprom > herbicidi > Oktagon ® 960 EC

 

Oktagon® 960 EC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta.
Suncokret
Suncokret

Delovanje

Oktagon® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga absorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobe. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Oktagon® 960 EC. U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini majmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tertiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
  • 6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
  • 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.
Usev Količina primene Vreme primene
Suncokret  1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
1,2 l/ha, na jako humoznim zemljištima (više od 5% humusa)
 Posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Aktivna materija
S-metolahlor 960 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
250ml, 1l

Spektar delovanja

– jednogodišnji uskolisni korovi:

  • muhar veliki (Echinochloacrus-galli),
  • sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
  • muhari (Setaris spp.),
  • svračica (Digitaria sanguinalis),
  • klasača (Bromus mollis).

– jednogodišnji širokolisni korovi:

  • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
  • štir obični (Amaranthus retroflexus).