Quick® 50%EC

alprom > herbicidi > Quick® 50%EC

Quick® 50%EC je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji i suncokretu.

Delovanje

Quick® 50%EC (Kvizalofop-P-etil) spada u hemijsku grupu ariloksifenoksi propionata. Korovske vrste ga usvajaju preko lista, a mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji acetil CoA karboksilaze, sprečavajući sintezu masnih kiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Quick® 50%EC se u usevu soje primenjuje samo pre cvetanja.
Usev Količina primene Vreme primene
Soja i suncokret 1 l/ha (10 ml na 100 m2) Tretiranjem kada su korovi u fazi tri lista.
Soja i suncokret 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2) Kada su korovi u fazi 3-6 listova.
Soja i suncokret 2 l/ha (20 ml na 100 m2) Kada su korovi u fazi šest listova.
Soja i suncokret 2.5-3 l/ha (25-30 ml na 100 m2) Za suzbijanje obične pirevine (Agropyrum repens) kada je korov visine 10-20 cm
Soja i suncokret 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) Za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon), kada je korov visine 30 cm.

Aktivna materija
Kvizalofop-P-etil 50 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
1l

Spektar delovanja
– jednogodišnjih uskolisnih korova:

  • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
  • muhari (Setaris spp.),
  • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense)

– višegodišnjih uskolisnih korova:

  • divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),
  • obična pirevina (Agropyrum repens),
  • zubača obična (Cynodon doctylon).