Revit®330 EC

alprom > herbicidi > Revit®330 EC

Revit®330 EC je selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Delovanje

Revit®330 EC je selektivni, sistemični, rezidualni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Korovi ga usvajaju i preko korena i lista. Jednom translociran do tačaka rasta korova, Revit 330 EC zaustavlja deljenje ćelija i time sprečava klijanje semena i rast mladih korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji stvaranja mikrotubula. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K1

Preporuke i napomene vezane za primenu

Revit®330 EC ne sme se koristiti na:

 • vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa);
  na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća;
 • u staklenicima I drugom zaštićenom prostoru;
 • u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk.
Usev Količina primene Vreme primene
Kukuruz 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100 m²) Posle setve, a pre nicanja kukuruza.

Aktivna materija
Pendimetalin 330 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
250ml, 1l

Spektar delovanja

Dobro suzbija sledeće korovske vrste:
– Jednogodišnji travni korovi:

 • svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • muhar sivi (Setaria glauca),
 • muhar zeleni (S. viridis).

– Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • palamida njivska iz semena (Cirsium arvense),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • broćika lepuša (Galium aparine),
 • tušt obični (Portulaca oleracea),
 • vrste iz roda Ranunculus,
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • čestoslavica persijska (Veronica persica).

Zadovoljavajuće suzbija sledeće korovske vrste:
Jednogodišnji travni korovi:

 • mišji repak (Alopecurus myosuroides),
 • stršac obični (Alpera spica-venti).

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • loboda obična (Artiplex patula),
 • šilj (Cyperus rotumdus),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • vrste iz roda Matricaria,
 • bulka obična (Papaver rhoeas),
 • vrste iz roda Polygonum,
 • gorčika obična (Sonchus oleraceus),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • stisnuša kravlja (Thlaspi arvense).