Rincor®

alprom > herbicidi > Rincor®

Rincor® je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Delovanje

Rincor® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Rincor® se može mešati sa preparatima Cornisto® i Dragon® 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.
 • Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 15 stepeni ili izrazita suša).
Usev Količina primene Vreme primene
Kukuruz Jednokratno:
1 l/ha
(10 ml na 100 m2)
Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukurus u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.
Jednokratno:
1,25 l/ha
(15 ml na 100 m2)
Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghun halepense) kada je sirak visine 15-20 cm.
Dvokratno – Prvo tretiranje:
0,5 l/ha (5 ml na 100 m2)
Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
Dvokratno – Drugo tretiranje:
0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2)
Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.

Aktivna materija
Nikosulfuron 40g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
300ml, 1l

Spektar delovanja

– Jednogodišnji uskolisni korovi:

 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
 • muhar sivi (Setaria glauca).

– višegodišnji uskolisni korovi:

 • divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

– jednogodišnji širokolisni korovi:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • loboda obična (Artiplex patula),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • mišnjakinja obična (Stellaria media),
 • boca obična (Xanthium strumarium).