Sojal® 75 WG

alprom > herbicidi > Sojal® 75 WG

Sojal® 75 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje.

Delovanje

Sojal® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Sojal® 75 WG može se mešati sa preparatima Imazar® 40 i Tiffany® 75 WG.
 • Na površinama tretiranim preparatom SOJAL® 75 WG, pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje.
 • Ako dodje do preoravanja ili prevremenog skidanja useva soje tretiranog preparatom SOJAL® 75 WG, na tretiranim površinama se odmah može ponovo sejati samo soja.
 • 3 meseca posle primene ovog preparata (u jesen iste godine) na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita.
Usev Količina primene Vreme primene
Soja 80 – 100 g/ha  Kada je soja u fazi prve do treće troliske (faza 11-13 BBCH skale), a korovi iznikli ili najkasnije kada su u fazi 2-6 listova.

Aktivna materija
Oksasulfuron 750 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
80g

Spektar delovanja

Sojal® 75 WG dobro suzbija sledeće korove:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • štirevi (Amaranthus spp.),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • dvornik obični (Polygonum persicaria),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua),
 • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense),
 • boca obična (Xanthium strumarium),
 • sirak divlji iz rizoma u većoj količini primene (Sorghun halepense),

Zadovoljavajuće suzbija:

 • poponac njivski (Convolvulus arvensis),
 • tatula obična (Datura stramonium).