Tiffany® 75 WG

alprom > herbicidi > Tiffany® 75 WG

Tiffany® 75 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje.

Delovanje

Tiffany® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Tiffany® 75 WG u usevu soje može se mešati sa preparatima Imazar® 40 ili Boston® 480 SL.
 • Ne sme se primenjivati:
  → ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu 25 °C.
  → ukoliko soja nije formirala prvu trolisku.
  → pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.
  → na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti .
  → na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.
  → na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata.
Usev Količina primene Vreme primene
Soja 8l g/ha
uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača Trend 90
Posle nicanja useva i korova, kada je soja u fazi prve troliske (faza 11 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.

Aktivna materija
Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
8g

Spektar delovanja

Tiffany® 75 WG dobro suzbija sledeće korove:

– jednogodišnji širokolisni korovi:

 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
 • konica obična (Galinsoga parviflora),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis).

Zadovoljavajuće suzbija sledeće korove:

– jednogodišnje širokolisne korove:

 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium).

Slabije suzbija:
– jednogodišnje širokolisne korove:

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
 • tatula obična (Datura stramonium),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • boca obična (Xanthium strumarium).

– višegodišnje širokolisne korove:

 • palamida njivska (Cirsium arvense),
 • poponac njivski (Convolvulus arvensis).