Vesticor® 40 SC

alprom > herbicidi > Vesticor® 40 SC

Vesticor® 40 SC je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Delovanje

Vesticor® 40 SC je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanje ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

 • Vesticor® 40 SC može se mešati sa preparatima Cornisto® i Dragon® 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.
 • Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 5 stepeni ili izrazita suša).
Usev Količina primene Vreme primene
Kukuruz Jednokratno: 1 l/ha
(10 ml na 100 m2)
Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.
Jednokratno: 1,25 l/ha
(15 ml na 100 m2)
Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), kada je visine 15 – 20cm.
Dvokratno – Prvo tretiranje:
0,5 l/ha (5 ml na 100 m2)
Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2 – 4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
Dvokratno – Drugo tretiranje:
0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2)
Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15 – 20cm.

Aktivna materija
Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

Utrošak vode
200-400 l/ha

Pakovanje
300 ml, 1l, 5l

Spektar delovanja

– jednogodišnji uskolisni korovi:

 • proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
 • sirak divlji iz semena (Sorghun halepense),
 • muhar sivi (Setaria glauca).

– višegodišnji uskolisni korovi:

 • divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

– jednogodišnji širokolisni korovi:

 • štir obični (Amaranthus retroflexus),
 • pepeljuga obična (Chenopodium album),
 • lipica teofrastova (Abutilion theophrasti),
 • loboda obična (Artiplex patula),
 • lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis),
 • pomoćnica obična (Solanun nigrum),
 • boca obična (Xanthium strumarium).