Bektin® 18 EC

alprom > insekticidi > Bektin ® 18 EC

Bektin® 18 EC je insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.

Delovanje

Bektin® 18 EC je insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz hemijske grupe avermektina. Blokira električnu aktivnost u nervima i mišićima štetnih organizama. Abamektin je agonist γ-aminobuterne kiseline (GABA). Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 6.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Bektin® 18 EC se može mešati sa većinom preparata neutralne, blago kisele ili blago bazne reakcije i rafinisanim mineralnim uljima koji se koriste u zaštiti.
  • Nije kompatibilan sa preparatima izrazito kisele i izrazito bazne reakcije i preparatima na bazi kaptana i sumpora.
  • Ne primenjivati kada je spoljna temperatura veća od 25°C.
  • Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela zbog opasnosti od trovanja.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Krompir Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 0,75 l/ha
(7,5 ml na 100m2)
Tretiranje od početka piljenja larvi pa do trećeg larvenog uzrasta.
Jabuka* Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)
Atlantski preglj (Tetranychus turkestani)
0,75 l/ha
(7,5 ml na 100m2)
Kada se pojave prve pokretne forme.

*u procesu registracije

Aktivna materija
Abamektin 18 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju-EC

Karenca
Krompir – bezbeđena vremenom primene
Jabuka – 14 dana
Mladi krompir – 14 dana

Utrošak vode
200-400 l/ha (krompir),
1000 l/ha (jabuka)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
50 ml, 100ml, 1l