Corelle D®

alprom > insekticidi > Corelle D®

Corelle D® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje štetnih insekata u ratarstvu i voćarstvu.

Delovanje

Corelle D® je insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja koji sadrži dve aktivne materije. Hlorpirifos pripada hemijskoj grupi organofosfata i ireverzibilni je inhibitorholinesterase (AChE). Cipermetrin pripada grupi piretroida, a delovanje ispoljava  kao modulator natrijumovih kanala. Klasifikacija rezstentnosti (IRAC): 1B; 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Corelle D® se ne sme mešati sa sredstvima za zaštitu bilja alkalne reakcije.
  • Toksično po pčele (ne tretirati u vreme leta pčela).
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Šećerna repa Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) 1,5-2,0 l/ha
(15-20 ml na 100 m²)
Na početku pojave imaga.
Jabuka* Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Zelena jabukina lisna vaš
(Aphis pomi)
0,075 – 0,1%
(7,5-10 ml u 10 l vode)
Na početku formiranja kolonija vaši i pre ubušivanja gusenice jabukinog smotavca.

*u procesu registracije

Aktivna materija
Hlorpirifos 500 g/l +
Cipermetrin 50 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju-EC

Karenca
28 dana za šećernu repu
28 dana za jabuku

Utrošak vode
200-400 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
100ml, 300ml, 1l