Ditox® 40 EC

alprom > insekticidi > Ditox ® 40 EC

Ditox® 40 EC je sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, širokog spektra delovanja za primenu u jabučastom, koštičavom i jagodičastom voću, ratarstvu i povrtarstvu.

Delovanje

Ditox® 40 EC je sistemični insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja na bazi aktivne materije dimetoat. Mehanizam delovanja ispoljava kao ireverzibilni inhibitor holinesterase (AChE). Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 1B.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Ditox® 40 EC ne treba mešati sa pesticidima bazne i kisele reakcije, preparatima koji sadrže sumpor, fungicidima na bazi folpeta i kaptana, ditiokarbamatnim fungicidima.
  • Jako otrovan za pčele.

Aktivna materija
Dimetoat 400 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
14 dana – duvan
21 dan – voće
28 dana – vinova loza, krompir, povrće (osim luka)
42 dana – šećerna repa, strna žita, maslina, povrće (zalivanjem)
63 dana – luk

Utrošak vode
600 – 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 – 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
1 put za suzbijanje lisnih vašiju, lisnih buva i grinja
2 puta za ostale namene

Pakovanje
100ml, 1l