Futocid EC®

alprom > insekticidi > Futocid EC®

Futocid EC® je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u zasadima voća, vinove loze, ratarskim i povrtarskim usevima.

Jabuka

Delovanje

Futocid EC® je je kontaktni i digestivni insekticid na bazi aktivne matrije bifentrin koji spada u hemijsku grupu piretroida. Mehanizam delovanja ispoljava blokadom transporta Na jona kroz membenu nervnih čelija, što dovodi do uginuća insekata. Klasifikacija rezstentnosti (IRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Futocid EC® ne primenjivati u vreme leta pčela. Vrlo je toksičan za pčele!
  • Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi hlorpirifos-metila.
  • Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Aktivna materija
Bifentrin 100g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju-EC

Karenca
7 dana – paradajz, krastavac (u polju i stakleniku);
14 dana – krompir, pasulj;
21 dan – duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače;
28 dana – jabuka, kruška, vinova loza;
35 dana – strna žita, kukuruz;
49 dana – uljana repica

Utrošak vode
200-400 l/ha (ratarski i povrtarski usevi),
600-1000 l/ha (zasadi voćaka i vinove loze)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
1 put za suzbijanje žičnjaka, kukuruzne zlatice, lisnih sovica, bele leptiraste vaši, krompirove zlatice, žitne pijavice, lisnih vašiju, kruškine buve i grinja.
2 puta za ostale namene.

Pakovanje
50ml, 100ml, 1l