Monofos® 20 SP

alprom > insekticidi > Monofos ® 20 SP

Monofos® 20 SP je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje krompirove zlatice i lisnih vaši u usevu duvana.

Delovanje

Monofos® 20 SP je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji prvenstveno suzbija insekte sa usnim aparatom za sisanje. Spada u hemijsku grupu neonikotinoida i svoj mehanizam delovanja ispoljava kao agonist receptora za nikotin acetilholin koji se nalaze u centralnom i perifernom nervnom sistemu insekta. Veoma dobro se translocira u biljkama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 4A.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Monofos® 20 SP se može mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.
  • Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Duvan Lisne vaši (Myzus persicae, Aphis fabae, Makrosiphum euphorbiae) 0,25 kg/ha
(2,5 g na 100m2)
Na početku formiranja kolonija.
Krompir* Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 0,25 kg/ha
(2,5 g na 100m2)
Pri pojavi larvi drugog i trećeg stupnja.

*u procesu registracije

Aktivna materija
Acetamiprid 200 g/kg

Formulacija
Vodorastvorljivo prašivo (SP)

Karenca
14 dana – duvan i krompir

Utrošak vode
200 – 400 l/ha ratarski i povrtarski usevi;
600 – 1000 l/ha zasadi voća

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:
1 put

Pakovanje
2,5g, 25g, 100g, 250g