Notikor® 200 EC

alprom > insekticidi > Notikor ® 200 EC

Notikor® 200 EC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu.

Delovanje

Notikor® 200 EC je kontaktni insekticid koji sadrži aktivnu materiju cipermetrin iz klase piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove klase on svoje delovanje ispoljava sprečavanjem transporta Na-jona kroz membanu nervnih ćelija. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 3.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Notikor® 200 EC se ne sme primenjivati u vreme leta pčela.
  • Može se mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa i hlorpirifos-metila.
  • Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadžaj glikola ili drugih alkohola.
Usev/zasad Prouzrokovači biljnih bolesti Količina primene Vreme primene
Jabuka Jabukin smotavac (Cydia pomonella) 0,015-0,02%
(1,5-2 ml u 10 l vode)
7-12 dana posle maksimalnog broja uhvačenih leptira feromonskim klopkama.
Kruška Kruškina buva (Psylla pyri) 0,015-0,03%
(1,5-3 ml u 10 l vode)
Na početku piljenja larvi.
Vinova loza Sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) 0,015-0,03%
(1,5-3 ml u 10 l vode)
10-14 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja gusenica.
Krompir Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) 0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml na 100 m2)
Pri masovnom piljenju larvi (oko 30%), pre razvoja larvi četvrtog stadijuma.
Kupus Veliki kupusar (Pieris brassicae) 0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml na 100 m2)
Pri masovnom piljenju  gusenica, pre razvoja larvi gusenica petog stupnja.
Paradajz i
Krastavac
Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporarium) 0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml na 100 m2)
Pri prvoj pojavi štetočina.

Aktivna materija
Cipermetrin 200 g/l

Formulacija
Koncentrat za emulziju (EC)

Karenca
7 dana za krastavce i paradajz
14 dana za krompir, kupus, jabuku i krušku
21 dan za vinovu lozu
28 dana za šećernu repu

Utrošak vode
600 – 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 – 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
1 put za suzbijanje krompirove zlatice, kruškine buve i bele leptiraste vaši
2 puta za ostale namene

Pakovanje
50ml, 100 ml, 1l