Metash 3

alprom > Moluskocidi > Metash 3

Metash 3 je moluskocid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje Deroceras reticulatum, D.agreste, Arion hortensis, A. lusitanicus.

Delovanje

Metash 3 je Moluskocid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje Deroceras reticulatum, D.agreste, Arion hortensis, A. lusitanicus.

Preporuke i napomene vezane za primenu

  • Metash 3 se primenjuje tokom vegetacije, po pojavi štetočina, najbolje u jutarnjim ili večernjim satima kada puževi izlaze iz skloništa.
  • Preparat se primenjuje posle zalivanja useva. Najmanje 4 dana nakon primene preparata ne bi trebalo zalivati usev.
  • Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: dva puta u toku godine sa intervalom tretiranja od 14 dana. Na tretiranim površinama najmanje 7 dana nakon tretiranja ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
Usev/zasad Štetočina Količina primene Vreme primene
Zelena salata Mali sivi puž golać (Deroceros reticulatum),
Mali crni puž golać (Deroceras agreste),
Veliki puž golać (Arion lusitanicus).
300 g na 100m2 Posipanjem u trake, duž redova i u gomilice oko biljke.

Aktivna materija
Pirimetanil 400g/l

Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)

Karenca
Vinova loza 35 dana
Jabuka 21 dan
Malina 14 dana

Utrošak vode
600-1000 l/ha (vinova loza, malina),
100 l/ha (jabuka)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine
2 puta

Pakovanje
100ml, 300ml, 1l